OSP Troszyn Polski

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Zarząd i komisja rewizyjna

Prezes: Marek Jasiński

Naczelnik: Tadeusz Stańczak

Z-ca prezesa: Witold Matacz

Z-ca naczelnika: Wiesław Szkopek

Skarbnik: Grzegorz Balcerzak

Sekretarz: Grzegorz Jasiński

Kronikarz: Wiesław Czapski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Wojciech Maliszewski