OSP Troszyn Polski

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Zebranie sprawozdawcze 2012

18 lutego 2012 roku w naszej strażnicy odbyło się Zebranie Sprawozdawcze. Mieliśmy przyjemność gościć u siebie członków Zarządu Gminnego OSP oraz miejscowych radnych i sołtysów. Zebranie przebiegło sprawnie i bez  zakłóceń. Nasza jednostka pozytywnie zaskoczyła  przybyłych gości pod wieloma względami. Możemy pochwalić się liczbą nowych członków, którzy zadeklarowali się dołączyć do naszej społeczności.  Jednostka wzbogaciła się o 21 nowych osób  – zarówno druhów jak i druhen.  Należy podkreślić , że jest to duże osiągnięcie jak na tak mały obszar terytorialny.  Plany rozbudowy strażnicy są również bardzo imponujące. To dla Nas wielkie wyzwanie, które będzie wymagało  dużo poświęcenia i pracy.  Rok 2012 zapowiada się zatem bardzo pracowicie.  Mamy nadzieję, że wszystkie przedstawione plany uda nam się jak najszybciej zrealizować. Po części oficjalnej wszyscy zebrani goście  i członkowie zostali zaproszeni na poczęstunek, zorganizowany dzięki zaangażowaniu druhen naszej jednostki. Dodatkową atrakcją była  karnawałowa zabawa  taneczna zorganizowana dzięki zaangażowaniu  druha  Grzegorza  Balcerzaka.   Serdecznie dziękujemy członkom  naszej straży, którzy brali czynny udział w przygotowaniach do tego zebrania.

Artykuł przygotowany przez dh. Justynę Wargocką